เตรียมพบกันเร็ว ๆ นี้ครับ
"ศรัทธา โชคลาภ อำนาจ บารมีเกิด"
หลวงตาเมตตาทุกท่านครับ